Middelbare school

Levensbeschouwing op de middelbare school heeft als doel informatie te verschaffen en aan te haken bij herkenbare verschijnselen of gebeurtenissen in onze tijd. Hiervan zijn meerdere voorbeelden. Bijvoorbeeld de Feestdagen. Weten we wat er gevierd wordt op Halloween, Sint Maarten, sinterklaas, Koningsdag, Kerstmis, Pinksteren, Hemelvaart en andere feestdagen? Hieronder volgt een voorbeeld van een video over Halloween. Wat heeft het ons te zeggen?

Een ander voorbeeld is een uitleg van de Islam. Er wordt ingegaan op vragen naar de logica van bepaalde rituelen. Want is bijvoorbeeld de zin van het vasten tijdens de Ramadan? Of wat wordt gevierd met het Offerfeest aan het einde van de bedevaart naar Mekka? Dat laatste wordt in de onderstaande video behandeld:

Soms mag een video ons in verwarring brengen. Bijvoorbeeld als blijkt dat het allemaal toch anders ligt dan we hadden verwacht. Een voorbeeld hiervan is de video over de bedenker van de Oerknal, de Big Bang. Ooit geweten zal zelfs een van de grootste wetenschappers aller tijden, Albert Einstein, zijn ongelijk  heeft moeten toegeven aan…? Kijk zelf maar. SHOCKING!

Ook de geschiedenis heeft raakvlakken heeft met levensbeschouwing. Hebben mensen met een duidelijke levensbeschouwing zich ander gedragen dan anderen? Hoe hebben grote gebeurtenissen invloed gehad op ontwikkeling van onze levensbeschouwing? Een voorbeeld is het Colosseum in Rome. In hoeverre stond dat symbool voor een ander denken? Kijk daarvoor de onderstaande video:

In de bovenbouw wordt dieper ingegaan op vragen van onze tijd. Dit vindt zijn neerslag in de lesboeken. Daarvoor wordt verwezen naar het volgende tabblad.

Boeken