Mensbeelden en ethiek

Zoektocht naar goed leven

Inhoudsopgave

Deel I. Mensbeelden en ethiek

1. De verscheidenheid van mensen en van mensbeelden
2, De mens als wezen van goed en kwaad
3. De mens als zich ontwikkelend individu
4. De mens als product en vormgever van zijn omgeving
5. Wat is ethisch goed handelen?
6. Hoe kan je een daad moreel beoordelen?

Deel II. Ethisch-maatschappelijke vraagstukken

7. Levensstijl: you only live once?
8. Mooi zijn: de waarde met steeds hogere normen?
9. Sporthelden: hoeveel is ons de eeuwige roem waard?
10. Reclame: Tot hoever mag de verleiding gaan

Deel III. Ethische afwegingen over leven en dood

11. Doodstraf: mogen we beschikken over “slecht” leven?
12. Overbevolking: mogen we beschikken over voorkomen van leven?
13. Tienerzwangerschap: mogen we beschikken over een beginnend leven?
14. Genetische manipulatie: mogen we beschikken over een leven in ontwikkeling?
15. Euthanasie: mogen we beschikken over een eindigend leven?
16. Dood, het laatste stadium van innerlijke groei?

Uitverkocht

Van sommige hoofdstukken staan videoclips met begeleidende tekst en vragen op het
youtube-kanaal

Klik hier!

Dit boek bestellen?

Klik hier!

Levensopdracht

Zoektocht met de vragen van onze tijd

Lees verder

Religieuze agressie en media invloeden

Lokt agressie geweld uit?

Lees verder

Mensbeelden en ethiek

Zoektocht naar goed leven

Lees verder

Eindigheid en Goddelijk contact

Zijn de monotheïstische godsdiensten werkelijk verschillend?

Lees verder

Zoeken naar zin en bewijzen

Zijn wetenschap en religie tegenstrijdig?

Lees verder