Grote denkers uit de filosofie

In de geschiedenis hebben grote filosofen nagedacht over basisvragen die ons nog kunnen beheersen. Het grote voorbeeld is Socrates die zijn volgelingen leerde om vragen te stellen in plaats van meningen te geven. In de loop van de geschiedenis hebben filosofen nagedacht over:

Wat is de goede manier van leven?
Ben ik alleen en is alles om mij heen een soort theater?
Hoe kan ik een brede kijk krijgen op het leven?
Hoe moeten we samenleven?
Is er zoiets als een universele moraal?
Wanneer zijn we echt vrij?

Op het youtube-kanaal is een playlist gemaakt met grote filosofen uit de wereldgeschiedenis: ook op tiktok volgen korte filmpjes.